Polityka prywatności

Pliki Cookies

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Strony www.annalitman.pl. Strona prowadzona pod adresem www.annalitman.pl administrowana jest przez:


Medycyna Estetyczna
dr Anna Litman
z siedzibą ul. Spółdzielcza 6/LOK.22, 21-500 Biała Podlaska

biuro@annalitman.pl
www.annalitman.pl


która dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Strony.

Czym są Pliki Cookies?

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Strony, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się www.annalitman.pl nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.


Rodzaje i cel korzystania przez www.annalitman.pl Plików Cookies?

SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej. Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym. Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Strony za pośrednictwem Partnera.

ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, google analytics. Cel: prowadzenie statystyk i analiza zachowań w sieci oraz preferencje konsumenckie.


Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Chrome należy:

  1. Na komputerze otwórz Chrome.
  2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej > Ustawienia.
  3. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Ustawienia witryn.
  4. Kliknij Pliki cookie.
  5. Tutaj możesz:
    • Włączyć pliki cookie: kliknij przełącznik obok „Zablokowane”.
    • Wyłączyć pliki cookie: wyłącz opcję Zezwalaj witrynom na zapis i odczyt danych w plikach cookie.

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Strona informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Strony.


Jakie dane są przetwarzane?

www.annalitman.pl przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Strony. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.


Przekierowanie do innych stron.

Strona www.annalitman.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies. Administrator www.annalitman.pl nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności - Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności - plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.


Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:


Medycyna Estetyczna
dr Anna Litman
z siedzibą ul. Spółdzielcza 6/LOK.22, 21-500 Biała Podlaska


Kontakt w sprawie Ochrony Danych:
biuro@annalitman.pl


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania ze strony www.annalitman.pl - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.